Lena Wrigstad

Leg. Psykolog och leg. psykoterapeut

Tel: 072-713 03 21
Mail: lena@psykologmottagningenlund.se

Jag är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut med inriktning mot psykodynamiskt orienterad psykoterapi (PDT).

Jag har mångårig erfarenhet av arbete med barn, unga och föräldrar bl a inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Jag erbjuder

  • Individualpsykoterapi med PDT
  • Psykologisk behandling
  • Stödsamtal
  • Familjesamtal
  • Psykologisk rådgivning och konsultation
  • Handledning

 

Jag har betydande erfarenhet av att arbeta med nedstämdhet, depression, oro, ångest, kriser, relationsproblematik, stressproblematik, ätstörningar.