Deprecated: Required parameter $args follows optional parameter $depth in /customers/9/e/3/psykologmottagningenlund.se/httpd.www/wp-content/themes/stockholm/includes/nav_menu/qode-menu.php on line 69 Deprecated: Required parameter $output follows optional parameter $depth in /customers/9/e/3/psykologmottagningenlund.se/httpd.www/wp-content/themes/stockholm/includes/nav_menu/qode-menu.php on line 69 Deprecated: Required parameter $args follows optional parameter $depth in /customers/9/e/3/psykologmottagningenlund.se/httpd.www/wp-content/themes/stockholm/includes/nav_menu/qode-menu.php on line 225 Deprecated: Required parameter $output follows optional parameter $depth in /customers/9/e/3/psykologmottagningenlund.se/httpd.www/wp-content/themes/stockholm/includes/nav_menu/qode-menu.php on line 225 Deprecated: Required parameter $args follows optional parameter $depth in /customers/9/e/3/psykologmottagningenlund.se/httpd.www/wp-content/themes/stockholm/includes/nav_menu/qode-menu.php on line 320 Deprecated: Required parameter $output follows optional parameter $depth in /customers/9/e/3/psykologmottagningenlund.se/httpd.www/wp-content/themes/stockholm/includes/nav_menu/qode-menu.php on line 320 Deprecated: Required parameter $args follows optional parameter $depth in /customers/9/e/3/psykologmottagningenlund.se/httpd.www/wp-content/themes/stockholm/includes/nav_menu/qode-menu.php on line 412 Deprecated: Required parameter $output follows optional parameter $depth in /customers/9/e/3/psykologmottagningenlund.se/httpd.www/wp-content/themes/stockholm/includes/nav_menu/qode-menu.php on line 412 PSYKOLOGMOTTAGNINGEN | Behandlingsmetoder
 

Behandlingsmetoder

 

Det finns olika metoder för att arbeta med svårigheter som berör våra tankar, känslor och beteenden. Valet av metod handlar dels om problemets karaktär, dels om vad du som klient tänker passar dig bäst. Oavsett vilken behandlingsmetod man arbetar utifrån så formas varje behandling individuellt i dialog mellan dig och terapeuten. Samtalen sker i ett öppet och tillåtande klimat.

Psykologisk behandling

Samtalsbehandling där upplägget av behandlingen och hur ofta man ses kan skifta beroende på problematik och vilken hjälp du önskar. Det kan t  ex  röra sig om stödsamtal, där man under ett antal samtal fokuserar på något bekymmer du upplever och där du får hjälp att stärka dina inre resurser för att bättre kunna hantera tillvaron.

Psykodynamisk psykoterapi (PDT)

I psykodynamisk terapi ses förståelsen av problemet som grunden till förändring. Vi arbetar med dina känslor, tankar, drivkrafter och relationer här och nu, men i ljuset av dina tidigare erfarenheter.  Att upptäcka inre konflikter och försöka förstå hur omedvetna känslor och föreställningar påverkar är en viktig del i terapiarbetet.

Det kan handla om ett specifikt problem som du vill komma tillrätta med och det kan utmynna i en avgränsad behandling. Det kan röra sig om en kris som du behöver få hjälp att bearbeta för att komma vidare. Eller kan det handla om mer komplexa svårigheter och då kräva en längre behandling.

Samtalen äger rum med regelbundenhet, ofta en gång i veckan.

Handledning

Handledning riktar sig till andra professionella och det kan vara såväl en enskild yrkesutövare som en grupp. Den sker utifrån en överenskommelse om uppdrag och tidsramar. Handledningen ger möjlighet till reflektion kring arbetet, vilket i sin tur kan bidra till nya perspektiv och att arbetet sätts i ett sammanhang. Det kan också öka kunskapen inom arbetsområdet.

Konsultation

Rådgivande samtal utifrån något bekymmer du upplever. Man träffas för ett avgränsat antal samtal och diskuterar möjliga sätt att hantera situationen. En konsultation är inte en behandling men kan däremot utmynna i rekommendation om detta.

I konsultation till en annan yrkesperson kan man resonera om någon svårighet den som konsulterar upplever, men där personen i fråga bär det fulla ansvaret i yrkessituationen och själv väljer om det man kommer fram till i konsultationen är användbart.