Välkommen till oss på Psykologmottagningen!

Vi finns på Magle lilla Kyrkogata 1C i centrala Lund. Vi erbjuder psykologisk behandling, psykoterapi samt handledning och konsultation till både privatpersoner och institutioner och myndigheter som skola, socialtjänst, behandlingshem. Vi tar emot såväl barn och unga som vuxna och familjer.

 

Det kan finnas flera anledningar till att söka psykologisk behandling eller psykoterapi.

Du kan vara i kris, känna dig nedstämd, vara deprimerad, uppleva oro eller ångest, ha problem med mat, låg självkänsla eller problem i relationer, du kan känna dig stressad. Ibland upplevs problemet som mer oklart och är svårt att formulera men du känner en otillfredsställelse med tillvaron.

 

Vid ett första samtal här får du möjlighet att beskriva närmare hur du upplever din situation och vi kan tillsammans undersöka det och utifrån dina behov och önskemål komma fram till lämplig behandling som passar för dig.

 

Hör gärna av dig om du har några frågor!