Kirsten Rasmussen
Kirsten Rasmussen

Leg. Psykolog och Psykoterapeut.

Specialist inom Psykotraumatologi.

Tel: 076-039 21 51

Mail: kirsten@psykologmottagningenlund.se

Född: 1973

Jag arbetar utifrån en psykodynamisk grundsyn, vilket innebär en betoning på relationers betydelse och hur tidigare erfarenheter påverkar och styr hur vi möter nya situationer och att psykiska symtom är meningsbärande och möjliga att förstå.

 

Jag har lång erfarenhet från Spädbarnsshem, Hospital och Barn och Ungdomspsykiatrin vad gäller arbete med spädbarn/barn/ ungdomar i terapi samt familjesamtal, föräldrastöd och stöd till nya föräldrar eller familjhemsföräldrar.

Har även  specialisterfarenhet av arbete med krisbehandling vid akut kris eller livskris, och är anknuten till flera krisnätvärk.
Jag arbetar med all sorts problematik såsom stress, depressioner, kris och trauma, relationsproblem, parkonflikter, identitetsproblem, ångest, självskadebeteende, mm.

 

Inriktning:

 • Individuell psykodynamisk terapi
 • Interpersonell terapi – IPT
 • Krisbearbetning
 • Par-Terapi
 • Barn/Ungdomar i terapi samt föräldrastöd/rådgivning
 • Bildterapi
 • Spädbarnsterapi
 • Konsultation

 

Typer av senasta Klient-temas:

 • Livskriser, Övergångar i livet; Stress, tonåringssvårigheter, skilsmässa, förlorar jobb, övergång till pensionär,  konflikt i närmsta relationer, reaktivering av barndomstrauma mm.
 • Akut kris:  rån, överfall, olyckor, allvarlig/livshotande sjukdom, oväntat dödsfall, kriminell åklaga, katastrof.
 • Depression
 • Ångest, fobi.
 • PTSD
 • Forlossningsdepression, Anknytningssvårigheter till nyfödde barn, förlossningsångest, föräldrar till för tidigt föda.
 • Behandling av spädbarn; efter traumatisk förlossning, tidig existentiell kris, tidiga allvarliga tillstånd i livet – detta ifa. bla. spädbarnsterapi.
 • Familj/föräldraskapsdilemma/kriser; barn som misstrivs, uppfostringsdilemmas, självförtroende i egen föräldraroll mm.
 • Behandling av barn: osäkra barn, sorgdrabbade barn, ifa. barnsamtal, bildterapi.

 

Språk: Svenska, Danska, Engelska.